Nekomerční zdroj informací o zdraví a detoxikaci organismu
Hledat

Aktuálně přidáno:

  • "Výživa v souladu          s ročními dobami podle tradiční čínské medicíny" přístup tudy nebo přes odkaz v kapitole "Výživa"
  • Zázračný len = zdraví    

v kapitole "Výživa"

 

Vytvořte si webové stránky

 

Tvořme tyto stránky společně - napište, co zde postrádáte.

 

 

.

sova.jpg
Návštěvnost

 

Připravujeme:

Krije - jogínské

očistné techniky

v kapitole "Očista"

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt NetStranky.cz doporučuje

 
Navigace: Detoxikuj > Životospráva

Životospráva

Rychlost.cz - poptávka připojení

Tvořme tyto stránky společně - napište, co zde postrádáte.

jogging -2.jpg

Soubory ke stažení

Kolinger-zivotosprava.pdf

Tento text pana Kolingera snad zase bude časem ke stažení na těchto stránkách, které jsou nyní (v době tvorby tohoto textu) ve výstavbě. Stáhněte si jej níže nebo si jej čtěte v  jednoduché neformátované podobě (nyní je text již kompletní) zde:

ŽIVOTOSPRÁVA PRO ZDRAVÍ, ROZVOJ A DOBROU KONDICI

NA 46 STRANÁCH A4.
ANTONÍN KOLINGER, PRAHA, SRPEN 2010, www.kolinger.cz.
Kapitoly a stránky:

Souhrn:  :str. 1, Úvod str. 2, Životní proces a stav, Informace a energie 4, Potrava 5, Voda
6, Zelenina 7, Ovoce, plody, ořechy, semena 8, Obilná potrava 10, Mléčná potrava 14,
Ostatní potrava živočišného původu 15, Sladké, slané a tekutiny, Energie potravy 16,
Čtyři bílé jedy, Syrová a tepelně upravená strava, Inedia a půst 17, Výživa ve shodě
s přírodou 18, Potravinové doplňky, Eliminace 19, Prostředí 20, Vzduch 21, Vybavení
interiéru 22, Pohyb 23, Dýchání, Pozitivita, Spolupráce a boj 24, Kultivace člověka,
Prevence a rizika, Nadváha 25, Kyselost a negativita 26, Stálé napětí, Zácpa 27, Plísně,
Kalcifikace, Zahlenění 28, Špatná kvalita a tlak krve, dehydratace, Sůl, Alkohol 29, Změna
návyků a rozvoj osobnosti 30, Je možné se ovládat?, Tělo, duše, duch 31, Jednota těla a
duše 34, Duševní a tělesná centra 35, Odcizení 37, Útěk a samota, Podněty, provokace a
potřeby, Rodina 38, Rozhodující role myšlenky, Ústup a konec tělesné existence 39,
Neschopnost reakce, Kouzelná vlastnost těla 40, Rovnováha, Zázrak jednoduchosti,
Chronická nespokojenost 41, Opozice, Společné vědomí 42, Nezávislost, lhostejnost a
příroda, Lehkost, Zpomalení 43, Kapitoly života, Postupná změna v jednání 44, Závěr 45.

 

SOUHRN:

POTRAVA -piji a používám k přípravě pokrmů měkkou, přírodní, strukturovanou, pramenitou vodu. Jím
v klidu, pomalu, málo, důkladně koušu a prosliňuji syrovou, nebo co nejméně upravenou potravu bez
chemikálií a z našeho regionu. Raději nekupuji hotové výrobky, ale sám s citem zpracuji kvalitní
suroviny. Nepřejídám se, nejím před spaním, nepiji před jídlem. Velmi jsem omezil konzumaci mléka,
pšenice, luštěnin, cukru, soli, bílé mouky, tuku, potravin živočišného původu, kávy, alkoholu a všeho, co
tyto složky obsahuje, nebo je z nich vyrobeno. Jím převážně zeleninu, ovoce, žitný kysaný chléb, ořechy,
jáhly, kukuřici, plody, klíčky, kvalitní libové maso, čerstvá vejce…. Převládá-li zima a uvolnění, jím co
zahřívá a zpevňuje, převládá-li horko a napětí, jím co ochlazuje a uvolňuje. Zbavil jsem se nadváhy,
zácpy, překyselení. Změny jsem dělal pomalu, extrémy jsou nebezpečné. Občas držím půst, někdy i delší.
PROSTŘEDÍ -vyhýbám se znečištěným, rizikovým, nebezpečným místům s velkou koncentrací lidí a
jejich činností. Udržuji čistotu, pořádek, správně vybavený interiér – prostory, barvy, tvary, nezávadné
příjemné materiály, dobrou postel a židli, správnou teplotu a vlhkost vzduchu, málo prachu, smogu,
zbytečností, pěkné prostředí uvnitř i venku, na zahradě, pobývám rád v přírodě. Nemám kontakt s
nebezpečnými, hloupými, agresivními… lidmi, jejich kulturou, politikou, podnikáním, zábavou…
POHYB -nenásilně, všestranně se pohybuji, chodím, plavu, je třeba prohloubit dech a zvýšit tepovou
frekvenci na chvíli každý den – aerobní aktivita, okysličení, dbám na správné držení těla, cvičím pro
udržení pružnosti a rozsahu pohybů, používám židle pro dynamické sezení. Pasivita vede k degeneraci.
POZITIVITA -snažím se myslet, plánovat, komunikovat, jednat a vytvářet své představy pozitivně,
neboť se většinou stane to, na co myslím, samotné myšlenky a představy mají tendenci k uskutečnění.
Zbavil jsem se postupně chronického napětí, kyselosti, nespokojenosti, špatné nálady, depresí, iluzí,
emocí, nerovnováhy. Snažím se být laskavý, spokojený, milý, otevřený, vstřícný, reaguji bystře na to, co
dobrého jsem nalezl a přijal a pevně v to věřím. Ukáznil jsem své myšlení, soustředil ho na pozitivní cíle
a témata, věřím v úspěch. Víra je mocnější než vůle, síla a násilí. Nesoudím, nezasahuji, není-li to
nezbytně nutné. Dělám jen to, co jde snadno, lehce, bez závislosti, užívám co přichází, nechávám v klidu
plynout a míjet co není pro mně. Nepracuji, jen si hraji. Nic nemusím, nechci, nežádám. Žádné napětí…..

1ÚVOD.


Zdraví je stav tělesné, duševní a společenské pohody, rovnováhy a spokojenosti. Projevuje se
viditelnou převládající spokojeností, laskavostí, radostnou, přirozenou aktivitou, dobrou náladou a
kondicí, jemností, vitalitou, vírou…. a tudíž nepřítomností nemoci….

Většině nemocí se dá předejít, nebo je lze úspěšně léčit životosprávou.

Civilizací rozumím kulturu a kulturou - jemnost, harmonii, nenásilí, laskavost, ohleduplnost,
toleranci, spokojenost, poctivost, otevřenost, spolehlivost, soucit, spolupráci místo soupeření a bojů. Tam,
kde se daří těmto vlastnostem, vzkvétá civilizace, kultura. A naopak. Základní význam má životospráva

– díky ní mohou vzniknout nové kvality jedince a tím i rodiny, obce, národa, států, civilizace. Úpravou
životosprávy může být omezena nemocnost, agresivita, degenerace, nesnášenlivost, zločinnost, násilí,
konflikty, chronická únava, napětí a překyselení, nehodovost, bída a jiné neduhy člověka i společnosti.
Pod horským hřebenem se procházejí turisté. V tom je zabije lavina. Kdo nese odpovědnost? Ten, kdo o
tom nebezpečí věděl a neinformoval je. (A pokud tu informaci měli a přesto se vydali na cestu?)
Už něco vím, jsem si tím jist a informuji, neboť se cítím odpovědný. Pouze informuji, nic víc.
Vy s tím naložte podle svého.
Jak vzniká lavina? Pomaloučku, vločka po vločce, nenápadně se něco někde sčítá, hromadí, ukládá,
pomalu a trvale se porušuje rovnováha a nikoho to nezajímá, dokud se to neutrhne. Media oznámí
válku, lékař diagnózu, partner rozchod, firma krach…. a zpátky už to nejde. Nechci strašit, to je má
životní zkušenost, ne zrovna laciná. Proto je nutná prevence, udržující plynule rovnováhu. Žádné laviny.


Nauka o životosprávě by se měla vyučovat ve školách, měla by být jedním ze základních předmětů.
Proč není? Kdo má zájem na nevědomosti lidí v tomto oboru? Proč je tato věda a základní nauka
odmítána, ignorována? Je to asi tím, že její doporučení nejsou pro současnou spotřební společnost
přijatelná. Prvořadý je přeci zisk a trvalý hospodářský růst, hmotný blahobyt, zábava a skrytý i otevřený
nelítostný boj o moc….. Takový systém nemůže přeci učit děti ani dospělé, aby omezili spotřebu čehokoli
od nevhodné potravy přes zbytečné spotřební zboží a cestování až po stupidní produkty médií a takzvané
kultury a zábavy, učit je, aby místo boje začali spolupracovat. Koho zajímá zdraví a delší život ve zdraví,
bezpečí a spokojenosti? To vypadá jako velká nuda, žádný adrenalin, zato zkáza penzijního systému….


Před lety jsem šťastnou náhodou objevil v horách a lesích samotu, kde žil velmi starý muž bez peněz,
elektřiny, zpráv, bez lidí. Měl domek, studánku, les, zahrádku, slepice, kamaráda kocoura, kamínka a
dřevo, jasné oči a mladistvý hlas. Byl zdravý a veselý. Říkal : „Člověk sám není zlý. V samotě není zlo.
To je ve společnosti. Čím větší spolčení, tím větší zlo. Materiální, tržní, spotřební, průmyslová
civilizace je nedobrá, protože je bezohledně a bezcitně zaměřena na hmotný zisk. V podnikání a politice
je většinou úspěšnější ten, kdo má více drzosti a méně charakteru. Ohleduplní, mravní, poctiví a
nesobečtí politici a podnikatelé (ono to platí i jinde, než v politice a podnikání) neobstojí v konkurenci,
jsou v nevýhodě. Nic asi vývoj tímto špatným směrem nezastaví, až konečná katastrofa v podobě války,
masového násilí, nezvládnutelného rozšíření nemocí, ztráty vitality, plodnosti a odolnosti…“.
Asi by mi to sám od sebe neřekl, ale já se ptal, proč je sám.
Opravdu nic vývoj špatným směrem nezastaví? To asi stojí za úvahu, případně za pokus!


Laskavý člověk bývá spokojený. Laskavost a spokojenost jsou viditelným projevem zdraví a lásky
bez podmínek - jako životního postoje a ne jen sobeckých, omezených osobních vztahů a potřeb.

Nevím proč jsem tu a jaký smysl má život, ale vím jistě, kdy smysl nemá. Je-li naplněn bolestí, strachem,
nenávistí, smutkem, utrpením, bídou a zoufalstvím. To vše je třeba stále, preventivně tlumit, potlačovat,
předcházet tomu prevencí. Vědět jak, znát příčiny bídy, zla a utrpení a preventivně je odstraňovat.

Státy, politici, podnikatelé, průmysl, instituce, velké podniky a obchody, celý systém této společnosti
nemá zájem na změně zhoršující se situace. V jejich zájmu je intenzivní využití člověka v produktivním
věku a pak jeho rychlý odchod. Ten zajišťuje nepozorovaně a dlouhodobě působící stres, dehydratace,

2překyselení a škodliviny. Jejich účinky se po léta sčítají (lavina), jejich výroba, distribuce a spotřeba se
rozvíjí a podporuje. Od škodlivých potravin a drog až po stupidní hry, adrenalinový sport a vulgární
stresovou akční pseudokulturu, zábavu, umrtvování těla u obrazovek….

A najednou je tu kolem padesátky a často i dříve problém. Ucpaný, otrávený, zdegenerovaný, ztuhlý,
poškozený organismus, ztráta odolnosti, extrémními energiemi potravy i prostředí, stresem a překyselením
vyprovokovaný infarkt, mrtvice, rakovina, cukrovka, bolesti, osamělost, deprese, sebevraždy…

Kdo má zájem na tom, abych byl zdravý a spokojený? Všem je to jedno, jen když dosáhnou co
největšího zisku. Dokonce i mně to většinou bylo jedno, jen když jsem dosáhl co největšího
osobního hmotného zisku, prospěchu, rozkoše, úspěchu, slávy, potěšení, zábavy. A zdraví jsem bral
jako samozřejmost, než jsem přišel k rozumu. (A zažil trochu bolesti).

Mrtvým se důchody nevyplácejí. Proto se něco nepublikuje, o něčem se decentně mlčí. To, co je proživot zásadní, se ve školách nedozvíte. Školáci pokuřují, na chodbách škol jsou automaty na silnou
přeslazenou kávu a kolu – startéry drogové závislosti a všech možných nemocí a u nich o přestávce
fronty dětiček. Školy jsou státní. A co je v zájmu státu? Aby děti jedly moučníky, sýry, pizzu a
čokoládu…, pily kolu, kávu, mléko a jiná svinstva, zakouřily si a až si jako dospělí své odpracují,
vykouří, vypijí a snědí, aby včas následkem těchto a jiných celoživotních požitků -odešly.

K tomu přistupuje mylný pocit, že když si platím zdravotní pojištění, tak mě pokročilá věda a
technika vždy a zdarma uzdraví. Vždyť jsem si to zaplatil, je to jejich povinnost. A můj omyl.

Chci-li něčemu vzdorovat, musím to poznat, pochopit, popsat a pojmenovat. Těžko se vyhnu
překážce, jejíž velikost, tvar a polohu neznám. Sledujte tyto pojmy :

 ZLO
ILUZE -EMOCE
NEMOCE -NESHODY -NEHODY


 Obrana = dobrá životospráva = dobrá …POTRAVA – PROSTŘEDÍ – POHYB – POZITIVITA

Iluze jsou chybné, nereálné, zavádějící a idealizované představy. Příčinou může být nedostatek
informací, špatná výchova, tradice, reklama, neuspokojená touha, nesmyslná přání, nenasytnost,
chamtivost… Iluze si dělají hlavně muži, a nejenom o ženách. Iluze je sen, únik z reality, procitnutí bývá
krušné. Ideály jsou soubory iluzí.

Emoce jsou extrémní city, kterým podléhají zas většinou ženy, a nejenom v lásce. Co je extrémní, není
pozitivní, proto nejsou emoce pozitivní. Jsou nebezpečné, rozšířené a my si to neuvědomujeme a
podléháme jim, jsou silnější a vítězí. Připustíme je a pak je nezvládneme.

Iluze a emoce jsou zdrojem nemocí, neshod a nehod. Nepřímo i agresivity a násilí. K tomu přistupuje
ještě jako významný činitel chronický stres (stálé nepřiměřené napětí), překyselení a dehydratace.

Základem obrany proti zlu je dobrá životospráva. Její charakter je určen potravou, prostředím,
pohybem jako základním atributem života a pozitivním způsobem myšlení , jednání a komunikace.

Dám-li tyto čtyři věci do pořádku, tedy upravím-li dobře životosprávu, preventivně snížím riziko
nemocí, neshod a nehod, zbavím se iluzí, emocí, napětí a kyselosti, tedy omylů, násilí a extrémů, tedy
kořenů zla.

Největším problémem dneška není to, že něco nevíme, ale neschopnost a nezájem se ovládat, měnit
své zvyky a to i v situaci, když už jde doslova o život, kdy víme, ale nejsme schopni a ochotni jednat.

3ŽIVOTNÍ PROCES A STAV.


V procesu převládá změna a vývoj, je příznačný pro dobu mládí, hledání, dospělosti, produkce a
reprodukce, péče o rodinu…..
Ve stavu převládá uklidnění, dosažení cílů, a i když nějaké změny jistě jsou, nejsou podstatné.


Stav je charakteristický pro cílovou životní fázi – uklidnění, užívání a zhodnocování nalezeného,
osvojeného. Ustupují závislosti. Může to být nejlepší část života, pokud se jí v dobré kondici dožiji.
A to záleží na tom, jakou jsem vedl po dlouhá léta životosprávu, jak jsem spravoval svůj život.

Lidé se na věk po šedesátce, nebo řekněme na důchodový věk, na stáří, dívají jako na méněcenné životní
období, kdy postiženi různými nemocemi z povolání nebo z hlouposti čekají, až je neduhy přemůžou.
Ve spolupráci se systémem zdravotnictví se snaží toto bolestné období co nejvíce prodloužit, často ale
prodlužují jen utrpení. Smrti se bojí a nostalgicky vzpomínají na mládí.

Stáří by mělo být dosažením cíle, kdy se rizikový a problematický proces mění v žádoucí,
naprogramovaný, očekávaný, bezpečný, zasloužený, nezávislý a proto velmi cenný stav.

Prý je důležitá cesta, ne cíl. Myslím, že je to jen slabá útěcha pro ty, co tuší, že k cíly už asi nedorazí.

INFORMACE A ENERGIE.


INFORMACE jsou podstatné. Chybí-li energie a mám dobré informace, vím, kde energii sehnat a jak ji
použít a pomůžu si. Chybí-li informace, je všechna energie k ničemu a jsem v koncích.
Informace získávám uvědoměle i ve spánku, změněném stavu vědomí, pomocí smyslů i mimo ně -
instinktem, intuicí. Nejen z vlastní vůle, ale jsou mi také cíleně zasílány.
Informací je však kalamitní záplava, naneštěstí těch k ničemu a moudrost žádná. Lidé jsou uzavření,
otupělí a v záplavě stupidních informací nereagují na informace užitečné. Nerozpoznají je.


Schopnost třídění a výběru informací je důležitá. Tady je podstatná moudrost, instinkt a intuice.

Na příklad - v ekonomii platí dva základní zákony. Postihují vše, platí všude, v džungli, průmyslu,
politice, rodině… Je to zákon nabídky a poptávky a zákon vzájemné výhodnosti vztahů. Ale zkuste
studovat ekonomii. To je informací - a tyto základní se pak často ztratí. Prostě si jich v té záplavě
nevšimnete, zaniká jejich význam, nejsou respektovány, jsou rozpuštěny a ztraceny v moři bezcenných…
(Je ještě třetí zákon – co zaseješ, to sklidíš, další už nejsou podstatné.)

ENERGIE potřebná k udržení a rozvoji života (životní, vitální energie) není jen v potravě, ale mám
schopnost přijímat ji i v čisté formě
ze Země, Kosmu, vzduchu a vody. Tuto schopnost se snažím
rozvíjet. Základní dávka vitální energie je vrozená a během života se tato energie spotřebovává i doplňuje.

Kvalita a délka mého tělesného života do značné míry závisí na vrozeném množství vitální energie a
na schopnosti přijímat a využívat tuto energii v čisté podobě a hospodařit s ní během života.
Čím horší mám podmínky a schopnosti pro příjem čisté, vitální energie, tím víc musím jíst.

Získávání energie z potravy je ale nejméně efektivní, protože trávení mnoho energie spotřebuje. Účinnost
potravy je malá a s potravou dostávám mnoho cizorodých škodlivých látek, které neumí tělo využít,
zneutralizovat, nebo vyloučit a tak je musí uložit. Získávání energie z potravy také souvisí s rozkoší,
požitkem a znamená zlozvyk velmi rozšířený a úporný – přejídání. Proto má tolik lidí nadváhu.


Někteří lidé – léčitelé, mají mimořádnou schopnost přijímat intenzivně informace i energii z
čistých zdrojů a obojí případně předávat druhým. Bývají ve stavu uklidnění, ale také ohrožení, je to
riskantní práce. Přestože se daří a je obdivuhodná, naše civilizace ji nebere na vědomí. I některá místa
jsou na tuto energii bohatá a je možno ji tam přijímat, ale je nutné o tom něco vědět.
Jen hlupák nevyužívá účinné metody jen proto, že jim nerozumí, nechápe je a nedovede je vysvětlit.
Vždyť stačí když to funguje a umím to využít. Vysvětlení proč tomu tak je - není důležité.


Velký problém ovšem je, že v těchto mimosmyslových, nehmotných věcech, které nelze vysvětlit, popsat
a ověřit lze snadno a bez rizika podvádět, což se také děje.

4POTRAVA.


Průmyslová civilizace přinesla velkovýrobu. Ve velkém se začalo vyrábět a zpracovávat vše, také
potraviny. To je zásadní chyba. Potrava jsou především rostliny a naneštěstí také živočichové, tedy
živé organizmy. ALE ŽIVOT SE NEVYRÁBÍ. Ten velmi jemně a tajuplně
VZNIKÁ.
Živý organismus není jen materiál k co nejlevnějšímu a nejvýnosnějšímu drastickému zpracování
za pomoci techniky, vědy, chemie, genetických a jiných manipulací, ozařování…

Rolníka, sedláka, který v malém a s láskou pěstoval rostliny a choval zvířata, jeho zahrady a sady,
nahradila rostlinná a živočišná velkovýroba, velkochovy, obrovské lány polí - se životem se začalo
zločinně nakládat jako s materiálem. Rozvinulo se zemědělství v podobě velkovýroby, chemický a
potravinářský průmysl a velkoobchod s potravinami. Řemeslníky nahradily při výrobě potravin
automatické linky a kombináty, snahu o kvalitu a čerstvost nahradily konzervační prostředky a metody a
snaha o co nejdelší trvanlivost….. Jak dnes vznikají potraviny ani nechtějte vědět. Je to neuvěřitelné.
Souběžně s velkovýrobou laciné, denaturované, upravované, modifikované, konzervované potravy plné
chemikálií, jedů a odpadů a velkovýrobou drog typu alkohol, tabák, cukr, tuk, káva...... se zákonitě
rozvinul farmaceutický a zdravotnický průmysl, protože přibylo a stále přibývá nemocných. Blíží se čas,
kdy zdraví a práce schopní lidé už nebudou schopni uživit a postarat se o nemocné a práce neschopné.
Do důchodu odcházíme ve stále vyšším věku. To je pokrok? Ne. Je to bída a smutná nutnost v pyšné,
naduté, povrchní společnosti, která se honosí svou pokročilostí a bohatstvím a při tom se jen zadlužuje,
chudne a drancuje sebe i přírodu. Který stát dnes hospodaří s přebytkem, nebo alespoň vyrovnaným
rozpočtem bez dluhů, a která rodina? Všichni, až na výjimky, jsou ve ztrátě a žijí na dluh. Kdo ho kdy
bude splácet? Víte, kolik USA dluží Číně a ostatním? Dluhy jednotlivců, rodin, obcí a států se blíží
kritickým hranicím, stále rostou a občas, ovšem stále častěji, nastane kolaps a zhroucení….

Chyby ve výrobě potravin zatím nelze snadno odstranit, neboť spotřebitel chce levné, podnikatel
chce zisk a na pohřbech se stále ještě
říká pokrytecky – KRUTÝ OSUD NÁM VZAL.

Není žádný krutý osud, jsou jen chybující, důvěřiví, neznalí, lhostejní lidé, kterým v záplavě
informací unikají ty podstatné a je jim to jedno. A když už ty informace mají, nejsou schopni je
použít, reagovat, zbavit se zlozvyků všeho druhu, poučit se, změnit svoji životosprávu.

Každý jsme jiný, obecných pravidel je málo. Podle mé zkušenosti platí o stravování obecně :

1. Stravovat se pestře, žádný stereotyp, pochutnáte si. Preferovat rostlinnou stravu, zajímat se o kvalitu.
2. Jíst soustředěně, málo, pravidelně, pomalu, v klidu, dlouho kousat, dobře proslinit, před jídlem nepít.
3. Co cítím, že mi prospívá, tomu dávám přednost (co škodí, vynechám). Pozorovat se, vnímat…
4. Pít denně vodu -měkkou, pramenitou, přírodní, čistou, strukturovanou, diamantovou.., alespoň 2 litry.
5. Extrémy škodí vždy, i ve stravování. Sůl-cukr, ledové-horké, přemaštěné, připálené. Nepřejídat se….
6. Omezit příjem koncentrované stravy (s malý obsahem vody). Cukr, tuk, pečivo, čokoláda, uzeniny...
7. Pozor na pšeničnou a mléčnou stravu a vše, co obsahuje tyto složky, je toho příliš a škodí to.
8. Pozor na chemikálie v potravinách a přemíru bílkovin v jídelníčku, i rostlinných (sója, pšenice…).
9. Občas jeden den nejíst, někdy někdo může i déle (půst). Půstu a hubnutí musí předcházet odkyselení !
10. Upravit stravu individuálně
podle chuti, roční doby, podnebí, věku, kondice, typu, zdravotního stavu
11 Důležitá je kvalitní čerstvá syrová zelenina (a plody) bez úpravy, v zimě citlivě tepelně upravená.
12. Strava obilného a živočišného původu je kyselinotvorná (i alkohol a káva) – jíst jen při velké námaze.
13. Lépe je sám citlivě zpracovat kvalitní suroviny, než kupovat jakékoli potravinářské výrobky.
14. Jezte hlavně
potraviny z Vašeho regionu, potraviny dovezené ze vzdálených končin jen výjimečně.
Důležité je množství přijímané potravy. Mnohokrát opakované pokusy se zvířaty i lidmi ukázaly,
že neomezený, neregulovaný přístup k potravě (dnes u nás běžný) a tudíž zákonitě její nadměrná
spotřeba vede k oslabení, agresivitě, nemocím, degeneraci a předčasnému, bolestivém, nepřirozenému
umírání. Naopak menší, pravidelné dávky čerstvé potravy, dostatek přirozeného pohybu na příklad při
jejím opatřování a občasné hladovění ve všech případech podporovalo zdraví, dobrou kondici a
chování, snášenlivost a dlouhý věk pokusných tvorů bez ohledu na druh a ostatní okolnosti.

5VODA. Jedna z nejdůležitějších kapitol tohoto textu, i našeho života.
PIJI DENNĚ PRAMENITOU, VLAŽNOU, STRUKTUROVANOU, MĚKKOU, PŘÍRODNÍ,


ČISTOU VODU ( DVA LITRY I VÍC) BEZ JAKÝCHKOLI PŘÍDAVKŮ, I KDYŽ NEMÁM
ŽÍZEŃ, MÁM JI STÁLE PO RUCE, NA STOLE, V AUTĚ, V TAŠCE. KAŽDÉMU TO RADÍM.

ALE JE SOUČASNĚ NUTNÉ OMEZIT KONZUMACI SOLI A CUKRU.

Dobrých pramenů a studánek je Čechách dost, ale je třeba o nich vědět. Nic do vody nepřidávám,
neohřívám ji ani nechladím, piji ji tak, jak jsem ji přivezl od pramene, je uložená ve sklípku ve tmě při 15
st. Celsia a dobrá je i po měsíci. Ostatní voda, kterou denně potřebuji je v ovoci a zelenině.

Prvořadé je množství vypité vody, až pak její kvalita.

Okolo 70 % mého těla je voda. Ta je v neustálém pohybu, neustále se vyměňuje, cirkuluje, vydávám ji a
přijímám. Je to životně důležitá substance a na jejím množství a kvalitě závisí kvalita života. Nejlepší
voda je v zelenině a ovoci, to je voda organická. Obsahuje výživné látky a minerály v organické, koloidní,
přijatelné podobě. Pak je důležitá měkká voda z dobrých přírodních pramenů.

Potraviny a nápoje se ale dnes vyrábějí jen z podzemní, tvrdé, anorganické vody, ve které je hodně
rozpuštěných anorganických látek (a která je navíc drasticky upravená). Anorganické látky jsou i
v ostatní potravě, kam se z různých zištných důvodů přidávají. Tělo je neumí využít, to umějí jen
rostliny, ani zcela vyloučit, a tak je ukládá. To je jeden z důvodů, proč jsem s věkem přibýval na váze.

Ukládání anorganických látek v těle - jde hlavně o sloučeniny vápníku a hořčíku (kalcifikace), je jev
dlouhodobý, nenápadný a velmi nebezpečný. Ohrožuje nejvíce cévy, srdce, mozek, klouby….
Já pro naši domácnost používám na vaření DM (demineralizovanou) vodu vyčištěnou metodou reverzní
osmózy (vodivost do 15 mikrosimensů - mikroS) a k pití a ředění ovocných a zeleninových šťáv přivážím
vodu ze studánky ve Voděradských bučinách u Jevan (160 mikroS), to mám nejblíže, a příležitostně i
z jiných pramenů. Voda, která nám teče z kohoutku má 1800 mikroS!
Nabírání vody u pramene do 10 litrových kanistrů vždy spojím s procházkou v krásném prostředí v okolí
pramene, pro vodu jezdím dvakrát za měsíc a přivezu v Octávii 30 kanistrů, někdy i víc pro přátele.

POŽÍVÁNÍ TVRDÉ PODZEMNÍ VODY JE RIZIKOVÉ, POŠKOZUJE TRVALE ZDRAVÍ.

Vodivost konzumované vody by neměla přesáhnout 200, optimální je do 100 mikroS. (Čím je voda
vodivější, tím je tvrdší a škodlivější.) Tvrdá voda je dnes naneštěstí všude a ve všem, v nápojích,
potravinách, balená, vodovodní… Věnujte pozornost této tabulce, čísla udávají měrnou vodivost
(konduktivitu) vody v mikroS., začíná to na padesáti a čím víc, tím hůř. :


6Vědí to v Německu, v Americe a Japonsku….., jen v Čechách, v Českém Brodě, Mladé Boleslavi atd. teče
z kohoutků voda s vodivostí 1 800 i více mikroS a nikoho to nemrzí. Přečtěte si knížku Šokující pravda o
vodě, kterou napsal Paul Bragg a jeho dcera Patricie, je i mnoho dalších knih….

Dlouho jsem to nechápal a nepřikládal tomu význam, až jsem si uvědomil, že vše živé na povrchu suché
země (biosféra) je zásobováno pouze destilovanou vodou. Je to voda dešťová. Jen „šikovný“ člověk
se zásobuje vodou podzemní – jeden z jeho klasických a tragických omylů, jako bylo kdysi užívání
olova, cínového nádobí, DDT atd. Zvířata ani rostliny se nenapájí podzemní mineralizovanou vodou,
natož horkou, nebo s přídavkem cukru, alkoholu, kofeinu…. Také neznají nemoce.

Podzemní voda je skoro všude, stačí udělat studnu nebo vrt. Je čistá, krásně přefiltrovaná, ale má jednu
chybičku. Voda je výborné rozpouštědlo. Dlouhým pobytem pod zemí rozpustila a přijala do sebe
anorganické látky, tedy kámen. Vápník, hořčík i ty ostatní, méně rozpustné a jejich sloučeniny, které tvoří
iontové a nikoli koloidní roztoky. Měla na to roky času. Tvrdá mineralizovaná podzemní voda je
používána všude. Při výrobě pečiva, těstovin, nápojů všeho druhu, polévek atd.

DM voda je demineralizovaná voda – voda zbavená anorganické zátěže, rozpuštěných minerálních
látek, voda bez kamene. Dešťová voda je sice měkká, destilovaná, hezky se odpařila, ale není nejlepší. Při
své pouti znečištěnou atmosférou do sebe přijala prach, sloučeniny dusíku, síry a jiné nevhodné látky.
Nejlepší cestou získání DM vody je použití metody reverzní osmózy, je také nejlevnější. Zařízení je
běžně k dostání.Vodu zbavuje anorganické zátěže a současně všech nečistot, aniž by příliš poškodilo její
strukturu a spotřebovalo se moc energie. Používám ji při vaření, ředění zeleninových a ovocných šťáv a
někdy k ředění přírodní pramenité vody ze studánek. Říká se, že není vhodná samotná k přímé konzumaci,
já ji piji už deset let a nepozoruji žádné poškození, naopak. Intenzivně pročišťuje. Ale pro jistotu to
nikomu neradím. Do DM vody je dobré přidat špetku mořské soli nebo jedlé sody.

Vzhledem ke způsobu života a kvalitě vody jsou téměř všichni lidé dehydratovaní, trpí nedostatkem vody.
Při tom mohou mít v těle mnoho litrů zbytečné vody, kterou tělo nemůže využít a táhne ji s sebou jako
balast, protože tato voda ztratila strukturu a nemůže tak vstoupit do buněk a zavodnit je. Někteří badatelé
této chronické, celoživotní dehydrataci připisují vznik civilizačních nemocí a úspěšně tyto nemoci léčí
podáváním strukturované vody jako jediného nápoje, s dostatečným množstvím syrové, šťavnaté,
pochopitelně rostlinné stravy. Dobré výsledky takové léčby mohu ze své praxe potvrdit, výsledky
přicházejí většinou rychle. Je to asi nejdůležitější poznatek, související se zdravotní prevencí i léčením, se
kterým jsem kdy setkal. Intenzivní výzkum takové léčby probíhá na mnoha pracovištích už mnoho let, ale
kupodivu výsledky nejsou publikovány. Dovedu si to vysvětlit jen tím, že na tom nejdou vydělat peníze,
naopak, kdyby se tato praktika rozšířila, rozvětvený a velmi výnosný zdravotnický a farmaceutický
průmysl by přišel o zákazníky a o zisk.

A druhý jasný důvod je rozkoš z požívání něčeho docela jiného, než je prostá voda a rostlinná, převážně
syrová strava - a to už je osobní problém každého z nás.

ZELENINA.
SYROVÁ ZELENINA JE ZÁSADITÁ A ZÁSADOTVORNÁ a to je dobré. Měla by tvořit okolo

30% stravy, v létě i více. Má ochlazující a uvolňující účinek a to tím víc, čím víc je ostatní strava
tučná. Tuk zpomaluje metabolizmus sacharidů…jak je vysvětleno dále. Ve výživě má zelenina
velký, význam, protože současná dlouhodobá, každodenní a stále rostoucí spotřeba cukru, soli,
kávy, alkoholu a vařené denaturované a chemicky upravené stravy obilného a živočišného původu
způsobuje překyselení, nedostatek vitamínů a enzymů, zácpu, nadváhu, hyperaktivitu, agresivitu,
chronické stresy, únavu a napětí, deprese, degeneraci, nemoci….
Naklíčená semínka, obilná i jiná ( žito, ječmen, sója, luštěniny, řeřicha, vojtěška….) jsou také velmi
hodnotná syrová zelenina! Naučte se klíčky připravovat a jíst, je to jednoduché, klíčky se dají i
koupit, je třeba se zajímat, ale některé mi nechutnají, třeba řeřicha je moc hořká…., no tak to nejím.

7Klíčky obecně nevynikají příjemnou chutí a tak máte-li dostatek kvalitní, čerstvé syrové zeleniny,
nemusíte se jimi moc zabývat. Ale v zimě se hodí, stačí jich málo, špetka denně.
Zelenina je 60 až 90 % nejlepší organické vody s koloidně rozpuštěnými minerály a zbytek
organická, dobře stravitelná výživa.


Škodilo mi nepřiměřené požívání koncentrované stravy. To je strava s velmi malým obsahem vody –
na příklad běžné pečivo, suché výrobky z mouky plné tuku, vajec, cukru, soli a anorganických chemikálií,
nebo strava s velkým obsahem energie v malém objemu - cukr, tuk, alkohol….

Velmi prospěšná je naopak nekoncentrovaná strava, která obsahuje dostatek organické vody a
rozptýlenou energii – středně složité cukry - to je zelenina. Čím méně chemikálií je při jejím pěstování
použito a čím lepší je půda, na které vyrostla, tím je hodnotnější. Čím méně je před konzumací tepelně
upravená, tím lépe. Máte-li ve svém okolí pěstitele organické zeleniny, velmi si toho važte, máte-li čas a
možnost pěstovat vlastní zeleninu bez chemie, s kompostem, tak je to báječné. Krom získání skvělé
potravy si všestranně procvičíte tělo. Lidé šlapou na kolech a rotopedech, běhají dokola a dřou se
v posilovnách…., místo aby s citem a moudře pracovali v zahradě nebo sadu, nebo dělali něco jinak
užitečného. Řeknete, že ne každý k tomu má příležitost. Jistě. Ale kdo chce a má zájem, ten si ji vytvoří.

Považuji zeleninu za nejdůležitější a nejpřirozenější složku potravy člověka. Od té doby, co peču
kysaný žitný bio chléb ASON, je zelenina s tímto chlebem základem mého jídelníčku. Chléb je lehce
kyselý, zelenina lehce zásaditá a dobře se spolu snášejí, tvoří rovnováhu. Syrová, nakládaná, v zimě
částečně tepelně upravená - blanšírovaná, dušená, vařená i grilovaná. Vaříme v zimě doma denně polévku,
jejímž základem je zelenina. Často jíme syrovou zeleninu. Děláme saláty, šťávu z mrkve, do které se
přidává šťáva z celeru, petržele, zelí, červené řepy atd. Šťávy ředíme pramenitou velmi měkkou nebo DM
vodou….., jak to vždy propagoval Dr. Walker.

Divoká zelenina je zdarma, není za peníze ani z lásky, je to skutečný dar přírody. Sklízím ji ve správný
čas na vhodném (čistém) místě. Tyto rostliny obsahují hodně životní energie, enzymů, vitamínů a
minerálů v té nejlepší organické podobě a těch je v dnešní denaturované stravě kritický nedostatek.
Medvědí česnek sklízím v lese už v březnu a celý duben, než začne kvést. Pokrájený ho natlačím do
skleniček a používám celý rok do polévek, salátů, pomazánek. Nebo ho usuším. Následují kopřivy,
pampelišky, žabinec, šťovík…

A není to jen zelenina. Příroda nám dává bezinky, lipový květ atd. Tyto divoké rostliny jsou odolné,
nezávislé, zdatné, samostatné. Říká se, že jsme to, co jíme. Vlastnosti potravy se přenášejí na toho, kdo ji
konzumuje a jmenované vlastnosti divoké zeleniny jsou jistě cenné. Úžasným plodem jsou šípky, které
sklízím na podzim a během zimy, když přemrznou, a užívám pak celý rok, není to sice zelenina, ale…..

Měli bychom pít zeleninové šťávy. Totiž - škodlivé chemické látky z hnojiv a ochranných postřiků
zůstávají převážně v odpadu - ve vláknině. Měli bychom je připravovat čerstvé za pomoci
odšťavňovače, ředit DM vodou.

OVOCE, PLODY, OŘECHY, SEMENA.


Zelenina a ovoce, doplněné některými plody a ořechy je pro člověka nejpřirozenější potravou.

Ovoce je zdrojem jednoduchého cukru, fruktózy, která je vhodným palivem, pohonnou hmotou pro naše
buňky. Většina potravy, kterou sníme se musí trávením přeměnit na jednoduchý cukr, který je pak za
pomoci inzulínu přeměněn našimi buňkami na energii a odpad. Přeměnit tuky, nebo bílkoviny, jedno jestli
rostlinného nebo živočišného původu, na jednoduchý cukr je časově, energeticky i biochemicky náročný
proces, který nás zatěžuje a vysiluje a trvá mnoho hodin. Jednoduchý cukr ovoce se za několik minut po
požití dostává do krve a spolu s inzulínem k buňkám. To je velmi výhodné, čisté, úsporné a s minimem
vedlejších produktů a odpadu.

8Při trávení cukru však nesmí být v krvi zvýšená hladina tuku! Pak dochází k pokrytí cévní stěny,
inzulínových receptorů a molekul cukru i inzulínu tenkou vrstvou tuku a proces vstřebání a metabolizmu
cukru, jeho přeměna na energii se výrazně zpomalí. Co by mělo trvat minuty, trvá hodiny. Cukr je tím
v krvi zadržen a roste tam jeho množství, nemůže postupovat dál a spotřebovávat se, roste jeho
koncentrace – nastává hyperglykemie. Tak vzniká cukrovka druhého typu. Pivo a bůček, to je tuk a cukr,
staročeská lahůdka. Dochází k nepřirozenému kolísání hladiny cukru v krvi, což je velmi nepříznivé a
způsobuje to nesnáze - kolísáním nálady a kondice počínaje přes vznik většiny civilizačních nemocí od
rakoviny, kardiovaskulárních nemocí až po cukrovku, ztrátu výkonnosti, odolnosti atd. Pro správnou,
rovnovážnou funkci organismu je totiž jednou z nejdůležitějších podmínek co nejstálejší, vyrovnaná
hladina cukru v krvi i rovnováha zásad a kyselin – co nejstálejší hodnota ph celého vnitřního prostředí
našeho těla a to s hladinou cukru úzce souvisí.

Kápnete-li na hladinu rybníka kapku oleje, roztáhne se ihned po celé hladině a oddělí vodu od vzduchu.
Kyslík přestane vcházet do vody a pára do vzduchu, nastanou problémy pro život. Stejně tak působí
mastnota v krvi, jejímž základem je voda.

Je správně doporučováno jíst ovoce odděleně od ostatní stravy. Hodinu až dvě před a po konzumaci
ovoce se nemá jíst nic jiného. Samotné ovoce se totiž v žaludku nezdrží, putuje rychle dál do střeva, kde
ovocné cukry prochází stěnou střeva a po spojení s inzulínem postupují dál k buňkám, nejsou-li zdrženy
tukem v krvi, jak jsem uvedl výše. Sníme-li ovšem současně s ovocem jinou potravu, která se tráví
v žaludku, ovoce je s ní v žaludku zastaveno, zadrženo a začne kvasit, což je velký problém. Při kvašení
vznikají alkoholy, kysličník uhličitý a další nevhodné až jedovaté látky, dochází k překyselení, nadýmání
a řadě zažívacích.

Dále – lidé si neuvědomují, že trávení tuků je pomalé a tuky se zdržují dlouho v krvi, hodiny až desítky
hodin. Proto je obecně nevhodné jíst kdykoli příliš tučnou stravu, chceme-li, aby naše výživa
ovocem, která je nesporně nejvhodnější, probíhala zdárně. Ovoce, které sníte dnes, samotné, správně
oddělené od ostatní potravy sice projde hladce a bez kvašení žaludkem, ale v krvi se potká s tukem, který
jste snědli včera, nebo ještě dříve a tak nemůže být ovocný, ani jiný cukr řádně stráven a využit a hromadí
se v krvi (hyperglykemie, cukrovka…).

Ovoce má silný expanzivní, uvolňující a ochlazující účinek, a tak je vhodné se s ním živit jen v teplém
prostředí a při velkém napětí. To učí makrobiotika, ale je to pravda jen z části. Pokud máme nízkou
hladinu tuku v krvi a cukr tak může být bezprostředně po požití využit, metabolizován, spálen, stane se tak
rychlým zdrojem energie a jeho účinek může být opačný, zahřeje a posílí, zpevní. To se ovšem našinci
zřídka přihodí, protože spotřeba tuků je u nás, myslím v Čechách, ale i v ostatním bohatém světě velká.
Takže výběr a kombinace potravy není snadná záležitost, je třeba brát v úvahu mnoho okolností, abychom
se vyhnuli omylům, které, především u výživy nemocných, mohou mít zlé následky.

Požívání stravy bohaté současně na cukry a tuky vede ke zpomalení a narušení metabolizmu cukrů,
jejich hromadění v krvi (tuk zpomaluje jejich spálení) a vzniku metabolického syndromu, který je
počátkem většiny nemocí, především cukrovky druhého typu.

Ovšem není ovoce jako ovoce. Užasl jsem, když jsem se dozvěděl, kolik postřiků má za sebou sad,
jabloně a jablka za jednu sezónu, jak jsou jablka skladována, jak je sklízen a ošetřován banán, než
doputuje do Čech na stůl a tak dále. Chemie a zase chemie. Malá a pevná jablíčka z nepočetných skupinek
jabloní u nás v podhůří jsou docela něco jiného, než přešlechtěná obrovská a nádherná jablka z velkých
sadů. Jakmile se jakákoli potrava produkuje nebo skladuje a zpracovává ve velkém – velké sady, sklady,
lány obilí, velkochovy zvířat, sila na obilí, automatické výrobní linky....., vždy je nutné aplikovat
chemickou ochranu proti plísním, antibiotika, insekticidy, pesticidy, herbicidy a další chemikálie
umožňující skladování ve velkém, strojní zpracování, dlouhou trvanlivost - a tyto chemikálie člověku
velmi škodí, o tom nepochybujte. I ovoce lze pěstovat organicky. Buďte vybíraví a opatrní. Mnoho

9kvalitního ovoce ze stromů rozptýlených v krajině zůstane nesklizeno a shnije, zatímco lidé kupují v
obchodech drahé ovoce ze sadařské velkovýroby - plné chemie.

Zralé kvalitní ovoce je většinou zásadité a zásadotvorné a jeho konzumace hraje důležitou roli při
odkyselování a pročišťování těla. V teplém období je výborné jíst dopoledne, nebo celý den jen
ovoce, pokud ho dobře člověk snáší. Ale nemíchám ho s ničím jiným a nemíchám různé druhy.
V chladném období nebo klimatu jsou lepší zeleninové polévky a další jídla z dobře upravené
zeleniny.

Za posledních 10 let klesl obsah biologicky hodnotných látek v zelenině a ovoci (vitamíny, minerály)
v průměru o 80 %. Je to způsobeno hlavně velkovýrobou, chemizací, předčasnou sklizní
nedozrálých rostlin a plodů, dlouhým skladováním a dopravou na velké vzdálenosti, uměle
vyvolaným dozráním za pomoci chemie (plynů)…. To vše kvůli požadavku obchodů a hlavně
velkoobchodů (řetězců) na stálé, plynulé a laciné dodávky bez ohledu na sezónu….
Proto si važte všeho, co je správně vypěstováno a sklizeno zralé, v sezoně, važte si produktů
z malých a dobře vedených zahrad a sadů, kde se nepoužívá chemie, vyhledávejte je, zakládejte je a
pracujte tam místo bezduchého cvičení v zápachu potu a adrenalínu posiloven…..

OBILNÁ POTRAVA.


Obilná strava je podle mé a zkušenosti nejškodlivější složkou potravy, hlavně proto, že jí je moc a
převládá pšenice. Jezte ji jen při dostatečné námaze, zatížení, aby se její kyselost stačila zneutralizovat a
spotřebovat značnou duševní i tělesnou námahou a vyhýbejte se důsledně pšenici. Žito, oves a ječmen
(kroupy) jsou v pořádku, ale nesmí toho být moc, pšenice velmi škodí a je jí nejvíc.

Pečivo, knedlíky, těstoviny, moučníky, kaše, omáčky, polévky zahušťované moukou atd. lidskému
zdraví neprospívají pro vysoký obsah chemikálií, škrobu a lepku. Nejlépe a důkladně je to
zdůvodněno v knize pana Helmuta Wandmakera s názvem „Tajemství všech nemocí“. Tyto
potraviny způsobují ve střevech většinou škodlivé kvašení a trvalé zanesení usazeninami….
NEJHORŠÍ JE PŠENIČNÝ ŠKROB A PŠENIČNÝ LEPEK GLIADIN.

Osivo je důkladně chemicky ošetřeno, stejně jako lány, do kterých je zaseto. Během roku se aplikuje
práškování a postřiky, je jich několik, chemie proti plevelu, škůdcům, nemocím, anorganická hnojiva.
Sklizené obilí se skladuje v silech, kde je velký tlak a těžko regulovatelná vlhkost a teplota a tak se k obilí
musí přidat vydatná chemická ochrana proti plísním. Tyto chemikálie už v obilí samozřejmě zůstanou,
jdou těžko oddělit a je jich hodně. Ve mlýně se z rozemletého obilí se všemi těmi chemickými přísadami
oddělí klíčky, aby mouka při dlouhém transportu a skladování nežlukla, nezhořkla a dlouho vydržela.

Dále se oddělí vláknina – obal zrna, aby se mouka pekařům lépe zpracovávala a byla pěkně bílá, aby těsto
lépe kynulo a hlavně aby při pečení drželo tvar. Tedy se oddělí to nejcennější – klíčky a vláknina a dá se
to jako odpad do krmných směsí pro dobytek. Zní to jako vtip. Zbude bílá mouka, která je tvořena pouze
lepkem, škrobem a chemikáliemi, které byly postupně přidány zemědělci, ve skladech, mlýnech,
výrobnách směsí pro potravinářský průmysl a ještě v tomto průmyslu při výrobě pečiva, těstovin,
lahůdek…..

Lepek je složitá rostlinná bílkovina a lepí, škrob je složitý rostlinný sacharid a škrobí, teplem se
mění na dextrin, což je vodou rozpustné lepidlo. Obojí, je-li konzumováno ve velkém, pravidelně a
dlouhodobě, tak škodí. Co je zalepené a naškrobené, třeba střevo, těžko může fungovat jak má.

Lepek i škrob jsou látky lepkavé, mazlavé, těžko stravitelné. Z mouky se dále vyrábějí směsi pro pekárny
a jiné potravinářské průmyslové provozy, do kterých se přidávají další chemikálie na dosažení správné
konzistence, přilnavosti, lepivosti, trvanlivosti, vláčnosti, chrupavosti, chuti, barvy, správného kynutí těsta
a konečně i vzhledu a vůně výrobku. Často se přidává další pšeničný lepek gliadin, aby těsto lépe drželo

10tvar. Přidávají se chemikálie, umožňující zpracování těsta na automatických linkách, aby těsto
nehrudkovalo, nespékalo se, nelepilo se na stroje atd. Je té chemie příliš.
Povrch střeva je jemně
členitý, aby byla jeho plocha co největší. Stěnou střeva dochází ke vstřebávání
živin a současně v opačném směru k vylučování odpadu. Je-li stěna střeva pokryta lepkavou a mazlavou
hmotou nestráveného pšeničného lepku a škrobu, nemůže tato životně důležitá výměna řádně probíhat,
tělo není dostatečně živeno, má stále hlad a škodlivé látky se v něm hromadí, nemohou odcházet. Mimoto
pšeničný lepek i škrob pronikají poškozenou stěnou střeva do krve, která tím houstne a nedostane se
pak do tenkých kapilár, zhoršuje se prokrvení, zvyšuje se kyselost prostředí, která je příznivá pro množení
škodlivých mikroorganismů a rakovinných buněk. I ostatní životně důležité funkce krve jsou omezeny.
Lepek se ukládá v celém těle společně s tím co na sebe nalepil, s tukem a anorganickými látkami z tvrdé
vody. Následky jsou dlouhodobé, nenápadné a zlé.

Pokud se při zpracování mouky ve velkovýrobě používají mikroorganismy, kvasinky (droždí) a bakterie,
jsou to speciální kmeny vyšlechtěné tak, aby biologické procesy probíhaly co nejrychleji a nezdržovaly
výrobu. Tyto kvasinky a bakterie ale většinou nejsou přirozenou součástí střevní mikroflóry, nejsou
s člověkem „kompatibilní“, symbiotické. Totéž platí na příklad o bakteriích používaných při výrobě
jogurtů. Pro tělo představují zátěž, kterou je nutno vyloučit, dochází k přetížení ledvin……

Pšeničný lepek také společně s nadbytečným tukem blokuje funkci inzulínu a narušuje tak základ
metabolizmu, což může být příčinou dlouhé řady problémů od předčasné únavy po cukrovku a další četné
navazující civilizační choroby. Začíná to metabolickým syndromem z poškozené výměny látkové už na
buněčné úrovni. Lepek způsobuje také svou lepivostí aglutinaci, tedy slepování červených krvinek a tak
omezuje jejich funkci a podporuje bujení plísní v těle a v krvi. Plísně poškozují především červené
krvinky.

Bílá mouka je tvořena jen lepkem a škrobem a tak se nekazí, může se dlouho skladovat. Lepek a škrob je
skvěle přírodou konzervovaná energie, ale k jídlu se hodí tak málo, jako neotevřená konzerva. Dlouhá
trvanlivost bílé mouky je pro velkovýrobu výhodná. Lze ji dlouho skladovat, přepravovat na velké
vzdálenosti. Tisíce druhů pečiva, těstovin, knedlíků, moučníků a dalších výrobků
z pšenice se na
moderních zařízeních za pomoci chemie vyrobí kdykoli, rychle a lacino. Ovšem, jsou těžko stravitelné,
zalepují střeva, podílejí se na překyselení, zahleňují, snižují odolnost, poškozují kvalitu krve….
Zahlenění je předpoklad vzniku zánětů, které odstartuje cukr. Díky obrovské konzumaci mléčných a
moučných potravin je zahlenění velmi rozšířené a je tak snížena odolnost a otevřena cesta zánětům,
infekcím, epidemiím….., neboť spotřeba cukru je také nepřiměřeně velká.

Proč v Africe řádí malárie a AIDS? Lidé jsou tam postiženi sníženou odolností. Proč? Potravinová
„pomoc“ Africe spočívá ve velkorysých dodávkách bílé pšeničné mouky, sušeného mléka a vajec…….

Jak by se mělo obilí pěstovat, skladovat a zpracovávat, aby neškodilo?
A jak by se mělo upravovat, aby pokrm z něj byl dobře stravitelný? Používat celá zrna, nebo je hrubě
umlít na šrot a nic z toho neoddělovat. Mlít na kamenném mlýnu, který nedegraduje, nepoškozuje
vlákninu jako ocelové válcové mlýny. Semleté obilí používat čerstvé, aby nestihlo zoxidovat,
vyčichnout a začít mikroskopicky plesnivět. Důkladně provlhčit, nechat v klidu proběhnou přírodní
kvašení a kysání a citlivě tepelně upravit. Co nejméně pšenice a jakékoli rafinované mouky. Nebo
nechat zrna vyklíčit a klíčky jíst, nebo je dál s citem zpracovat.

Pěstovat obilí organicky, ekologicky, bez použití chemikálií. To dnes již není problém, jen těch
„čistých“ polí přibývá pomalu, nebo nyní už zas ubývá. Žádné velké lány, žádné chemikálie, jen
biologická a mechanická ochrana a péče zodpovědného člověka, který o tom něco ví. Používáme v
pekárně ASON jen organicky pěstované suroviny, žito, kmín, papriku, česnek…. A také jen DM vodu bez
anorganické zátěže, velmi měkkou.

11Skladovat v menších objemech jako kdysi, ne v silech. To proto, aby k obilí mohl vzduch a nemusely se
do něj přidávat chemikálie proti plísním. Tak skladuji obilí já a jde to, je to ovšem pracnější, nákladnější,
zabere to víc místa ve skladech a víc času a námahy při manipulaci.
Zpracování. Je dobré mlít zrna krátce před zpracováním na těsto. Rozemletá hmota nežlukne a
zůstane v ní zachovaná vláknina obalu zrna s cennými minerály i klíčky s rostlinným tukem a enzymy,
neoxiduje a nevyčichne, neztratí vůni, která se pak nemusí dohánět chemicky, nezačne plesnivět. Těsto
z čerstvě umletého obilí krásně voní a voní tak i pečivo. Po uhnětení těsta se s jeho dalším zpracováním,
tedy pečením nesmí spěchat, protože :

Několik hodin musí zůstat mokré, aby vláknina stihla nasát vodu - naboptnat. Tak se s vlákninou při
trávení dostane dostatečná vlhkost až do tlustého střeva, nevstřebá se už v tenkém a nevzniká zácpa.
Mimoto je pomletá vláknina ostrá jako střípky a nasátím vody se ostré hrany zakulatí a nejsou pak
agresivní na střevní sliznici, kterou jinak mohou pořezat. Proto jsou dnešní moderní celozrnné výrobky
poněkud nebezpečné a mohou poškodit střeva, protože v současných výrobních procesech není čas na
nějaké boptnání a provlhčování a vláknina zůstává ostrá. Při moderní výrobě pečiva trvá celý proces
výroby okolo hodiny. V mojí pekárně trvá výroba kysaného žitného chlebu ASON okolo 45 hodin.

Nejprve v těstu probíhá první biologický proces -kvašení. Během něj přírodní kvasinky, které jsou
přítomny v kvásku, na zrnu a dostanou se do těsta i ze vzduchu, rozloží větší část složitého cukru – škrobu

– na jednoduší a lépe stravitelné cukry. Těsto přestane být lepkavé, získá nasládlou vůni i chuť a je
stravitelnější. Při kvašení také vzniká kysličník uhličitý a tím těsto nakyne, zvětší objem, udělají se v něm
bublinky. Proces kvašení trvá několik hodin při teplotě okolo 30 stupňů C.
Pak by také měl alespoň
částečně proběhnout druhý biologický, přírodní proces -mléčné kysání.
To způsobují bakterie mléčného kysání. Jsou v kvásku a těstu rovněž přirozeně přítomny, není třeba do
něj nic přidávat. Při kysání vzniká pravotočivá kyselina mléčná, proto se tomu kysání říká mléčné,
s mlékem to nemá nic společného. Bakterie mléčného kysání rozloží většinu složité rostlinné bílkoviny –
lepku – na jednoduší a lépe stravitelné aminokyseliny. Proces kysání trvá poněkud déle než kvašení a oba
procesy neprobíhají současně. Výroba se tím ovšem komplikuje, prodlužuje a tak i prodražuje.

Kvašením a kysáním je část škrobu i lepku rozložena na nemazlavé, nelepkavé a lépe stravitelné
látky, které nepoškozují, nezalepují stěny střev a nepůsobí další škody v těle.

Přírodní, nemodifikované kvasinky i bakterie jsou živé organizmy, citlivé na teplotu, tlak vzduchu,
bouřkovou aktivitu, fáze měsíce, náladu a zdraví pekaře a kdož ví co ještě. Tato biologická ruční výroba
pečiva bez chemie je časově náročná, vyžaduje stálou péči zkušeného člověka a nelze ji provádět
průmyslově. Ale -část lepku a škrobu je rozložena na nelepkavé a nemazlavé, lépe stravitelné látky a
nerozpustná vláknina obalu zrn přijala naboptnáním dostatek vody, kterou donese při trávení až do
tlustého střeva. Cenné klíčky a vláknina byla ve chlebu zachována, vláknina není ostrá. Tak dělám já náš
žitný chléb ASON a další žitné bio pečivo, které dodávám do prodejen zdravé výživy, škol a školek,
nemocnic i přímo do rodin zásilkovou službou DPD, jednak prostřednictvím distribuční sitě Amway,
jednak je možno si ho běžně objednat s ostatními bio a bezlepkovými potravinami na e-shopu
www.kolinger.cz. Základním produktem pekárny mojí bio pekárny je zmíněný chléb, vyzkoušejte ho, je
zcela výjimečný a má skvělé zdravotní účinky při prevenci i léčbě.

Před lety jsem zjistil, že mi běžná obilná strava nesvědčí. Zahlenění, záněty, zácpa, špatná kondice a
malá odolnost, opakující se banální, ale nepříjemná onemocnění typu nachlazení a rýmy, angíny, chřipky,
ekzémy, plísně a jiné kožní potíže, nadváha, předčasná únava, chuť na drogy typu káva, cukr, alkohol, tuk,
maso, uzeniny atd. Lepkem a škrobem zalepené a ucpané stěny střev nemohou ani řádně přijímat, ani
vylučovat. Nadměrná každodenní spotřeba lepku a škrobu škodí všem! Zřetelná nesnášenlivost lepku
a celiakie, chronický zánět tenkého střeva způsobený lepkem jsou jen vrcholkem ledovce. Bezlepková
dieta je vhodná pro každého. Omezil jsem spotřebu pšenice, tedy pšeničného lepku téměř na nulu –
se skvělým účinkem, náhradou je žitný kysaný chléb. Výsledky jsou patrné už po několika dnech.

12S konzumací obilí to tedy nepřehánějte, je to jen doplněk živé rostlinné zeleninové a ovocné stravy.

Zkusil jsem se živit bez obilí, ale nešlo to, měl jsem stále hlad. Hledal jsem pekaře, který peče
„postaru“ s kváskem a bez pšenice, ale nebyl. Navštívil jsem mnoho pekáren i pekařů, ale všude mě
ujistili, že tak, jak to chci já, se chléb ani jiné pečivo dělat nedá, že to nejde. Tak jsem začal péct chléb
sám, a skutečně to dlouho nešlo. Až to pak najednou, po třech letech šlo - kysaný žitný chléb ASON,
chrupky a dalamánky…… Bez chemie, bez droždí, bez pšenice, bez strojů a automatů, pěkně ručně.
Kupodivu je to i dobré. Krásná voňavá práce. A konečně jsem schopen se příjemně zasytit. Zelenina,
z větší části syrová, tento chléb, některé naše domácí ovoce, jáhly, luštěniny, pohanka, žito, oves, ječmen
a trocha semínek, oříšků, kvalitní libové maso, to je dobrý základ jídelníčku. Taková převážně rostlinná
potrava s nízkým glykemickým indexem a kalorickou hodnotou ve více menších dávkách během
dne a ne před spaním, z části vždy syrová, je základem zdravotní prevence, podporou léčby,
zárukou odolnosti a dobré kondice i nálady, spokojenosti…. duchovního rozvoje…..

Ještě o pšeničném lepku GLIADINU. Je velmi lepivý. Proto se tak jmenuje a proto vyhovuje skvěle pro
zpracování v pekárnách. Těsto dobře kyne a bublinky jsou v něm kvalitně zalepené, neutíkají. Především
ale pečivo dobře drží tvar, po zahřátí v peci „nespadne“, nerozteče se. Toho si všimli lidé už před mnoha
lety a tak začali pro setí používat pšenici z polí, kde měla sklizeň nejvíc lepku. Tak byla postupně
vyšlechtěna dnešní pšenice, která má přes 40% lepku z původních cca 13%. Říká se tomu pekařská
kvalita. Pšeničný lepek gliadin je přidáván do uzenin, sekané, mléčných, a dalších výrobků, které pak
pěkně drží tvar, jsou dobře slepené, z lepku je vyráběno tak zvané rostlinné maso, jaternice, tlačenka,
rostlinné párky a jiné nesmysly. Zkuste tyto potraviny vynechat, pocítíte zlepšení zdravotního stavu i
kondice. Pokud pšenice, tak občas špalda, dvouzrnka a tvrdá pšenice, tam je gliadinu obvykle méně.

Ostatní druhy obilí také obsahují bílkoviny typu lepku, ale ty jsou mnohem méně lepivé a tedy
méně škodlivé, než lepek pšeničný. Také ho mají podstatně menší množství. Kvůli malé lepivosti tu
neproběhlo šlechtění jako u pšenice. Žito má malé množství žitného lepku sekalinu, nejvíce 13 %, ječmen
obsahuje hordein a v ovsu je avenin, o kterém někteří autoři uvádějí, že je zcela neškodný. Lepek je tím
škodlivější, čím víc lepí. Těsta z těchto obilovin, na rozdíl od pšenice, lepí velmi málo a je třeba je péct
ve formách, jinak se těsto v peci rozteče na placku. Také nakynutí je menší, výrobky jsou hutnější, protože
bublinky z nelepivého těsta s množstvím vlákniny unikají. Pokud se těsto nechá ještě kysat, další část
lepku bakterie kysáním rozloží.

Biožito pěstované důsledně bez chemie v čisté podhorské krajině, podkrkonoší skladuji v dobře
větraných prostorách v pytlích. Nedlouho po semletí žita se u nás míchá kvásek a těsto prochází
přirozeným procesem kvašení a kysán

 
Návštěvnost© detoxikuj.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma